Grafické práce

 

Paradise Studio poskytuje grafické práce v těchto oblastech:

výtvarné řešení produktů komerční a zájmové publicistiky,

■ tvorba prezentačních a reklamních materiálů měst, obcí a regionů,

obaly CD/DVD pro fotodokumentace výrobní činnosti,

skenování podkladů a uložení na CD/DVD,

kompletní redakční a grafické zpracování podkladů,

grafická a tisková realizace letáků, prospektů, firemních publikací a dalších tiskovin,

tvorba layoutu a sazby klientských časopisů, tiskovin.

 

A tady je ukázka z naší produkce:

 

 

Plakát akce (fy NORMARK, 725 x 1024 mm, 2008) 

 

 

 

Máte zájem o zpracování Vaší zakázky? Informujte se na podrobnosti!